el Camino de Santa Lucia / de weg van Santa Lucia
El Camino de Santa Lucia slideshow

Guatemala

Nederlandfamiliealbum santa lucia guatemala

Ondersteun een persoonlijk familieabum

Er zijn meer foto’s en verhalen beschikbaar dan in het huidige boek passen. We willen daarom voor iedere familie een ‘familiealbum’ maken. Voor deze albums vragen we uw steun. Uw bijdrage is ook een belangrijke morele steun voor de nabestaanden.

Het maken van een familiealbum kost €15. We willen graag 20 verschillende albums maken en van ieder album 15 exemplaren afdrukken. Uw kunt u steun concreet maken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer 1427.42.511, ten name van Impunity Watch, Utrecht. Graag onder vermelding van ‘familiealbum Santa Lucía’.
Ook overige steun aan het werk van Impunity Watch is uiteraard welkom. 
 

Weg uit de armoede

Presentatie van het boek in Guatemala Stad
Op woensdag 25 april jongstleden werd het boek "Omdat we weg wilden uit de armoed" gepresenteerd in Guatemala Stad. Ongeveer 350 personen wonden deze presentatie bij, waarin verschillende nabestaanden hun verhaal deelden met het publiek. De Nederlandse ambassadeur, de heer Van der Velde, sprak ook en loofde de belangrijke rol van de nabestaanden in de zoektocht naar hun verdwenen familieleden.  
We hopen binnenkort een aantal fotos van de presentatie op deze site te zetten. De heer Piet den Blanken, die de foto's voor het boek maakte, was aanwezig bij de presentatie. 
============================

 
Santa Lucía Cotzumalguapa is een levendige provinciestad aan de zuidkust van Guatemala, waar in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw naar schatting honderd mannen en vrouwen spoorloos verdwenen of werden vermoord. Het waren personen die een leidende positie hadden in hun gemeenschappen, en die zich inzetten voor een einde aan de extreme ongelijkheid in het land en zich wilden ontworstelen aan de armoede.

De Guatemalteekse zuidkust wordt beheerst door de suikerrietteelt. Arbeiders werken lange dagen tegen een karig loon. Aan het begin van de jaren ’80 dwongen de arbeiders via een grote staking een belangrijke loonsverhoging af. Vanaf dat moment namen de moorden en verdwijningen toe. Niemand is hiervoor bestraft en van de verdwenen personen ontbreekt nog altijd elk spoor.

Nu, dertig jaar later, delen familieleden en vrienden van dertig verdwenen of vermoorde personen hun verhalen over de angst van die tijd en de pijn van het verlies. Ze doorbreken het zwijgen met dit boek, dat een monument is voor de slachtoffers en de nabestaanden.  

Het boek is op 25 september 2011 in Nederland aangeboden aan twee nabestaanden, om vervolgens met hen mee te reizen naar Guatemala. Op 2 november is het boek aan nabestaanden gepersenteerd, in een indrukwekkende en emotionele ceremonie. Een kort filmverslag daarvan is te vinden op internet: http://www.youtube.com/watch?v=KzZLizcGB8M 

Impunity watch

I
N DE PERS

Deze site is een initiatief van:

Bitman M.V.